Denne butik er kun til demonstration. Ordrer vil ikke blive behandlet.

Blog

Flagdage i 2023

Flagdage 2023

FLAGDAGE I 2023

Her følger de officielle flagdage i Danmark samt for Grønland, Færøerne, Forsvaret og Kirken.

Officielle flagdage

1. januar

5. februar 

6. februar  

10. februar

9. april

7. april

16. april

17. april

29. april

5. maj

18. maj

26. maj

5. juni

7. juni

15. juni

21. juni

29. juli

5. september

25. december

Nytår

HKH Kronprinsesse Marys fødselsdag ( f. 1972 ).

HKH Prinsesse Maries fødselsdag ( f. 1976 ).

Afstemning i Sønderjylland 1920 (tilrådes af Danmarks samfundet)

Besættelsesdagen. Der flages med halv stang til kl. 12.00, derefter på hel stang.

Langfredag. Der flages med halv stang hele dagen.

Hendes Majestæt Dronningens fødselsdag ( f. 1940 ).

Påskedag

HKH Prinsesse Benediktes fødselsdag ( f. 1944 ).

Befrielsesdagen.

Kristi Himmelfartsdag

Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederiks fødselsdag ( f. 1968 ).

Grundlovsdag.

HKH Prins Joachims fødselsdag ( f. 1969 ).

Valdemarsdag og Genforeningsdagen 1920.

Grønlands nationaldag. Der flages med det grønlandske flag Erfalasorput.

Færøernes nationale festdag, Olai Dag. Der flages med det færøske flag Merkiô.

Danmarks udsendte.

Juledag.

Kirkens flagdage

6. april

7. april

9. april

10. april

18. maj

28. maj

29. maj

25. december

26. december

Skærtorsdag

Langfredag (halv stang hele dagen)

Påskedag

2. Påskedag

Kristi Himmelfartsdag

Pinsedag

2. pinsedag

Juledag

2. juledag

Forsvarets flagdage

29. januar

2. februar

11. februar

2. april

18. april

9. maj

6. juni

1. juli

6. juli

25. juli

4. oktober

Holmens hæderstegn, Søværnets Ordensdag

Kampen ved Mysunde 1864

Stormen på København 1659

Slaget på Reden 1801

Slaget ved Dybbøl 1864

Slaget ved Helgoland 1864

Kampen ved Dybbøl 1848

Slaget i Køge Bugt 1677

Udfaldet fra Fredericia 1849

Slaget ved Isted 1850

Stormen på Frederiksstad 1850

Officielle flagdage for Grønland og Færøerne

Statslige myndigheder pålægges at flage med henholdsvis det grønlandske flag Erfalasorput og det færøske flag Merkid.

21. juni

29. juli

Grønlands nationaldag

Færøernes nationale festdag

Nordisk Flagselskab

Nordisk Flagselskab

Nordisk flagsselkab logo

Dahls Flagfabrik er medlem af Nordisk flagselskab. En forening for personer og firmaer med interesse i flag, Nordisk Flagselskab har siden 1973 samlet flaginteressede i hele Norden. Formålet er at udveksle og udbrede viden om flag og flagbrug. Foreningen består dels af personer, der har flag som hobby, dels af virksomheder, der fremstiller flag.

Historien

I slutningen af januar 1973 samles en gruppe nordiske flag interesserede i København. Formålet var grundlaget for en nordisk forening for flag viden, svarende til de foreninger, der i de foregående år blev etableret i England, Holland, Nordamerika og andre steder. Christian Fogd Pedersen fra Danmark leder det konstituerende møde, der fandt sted hos Frederiksberg Kommunes Hovedbibliotek. Mødet talte tolv danskere, seks svenskere og tre nordmænd. Hertil kommer, det internationale vexillologiske samfund repræsenteret ved hollænderen Klas Sierksma, generalsekretær i FIAV. Friserne Sierksma afholdt under mødet taler om den frisiske flag. Nordmannen og juristen Atle-Grahl Madsen fortalte om sit arbejde med at udvikle ny norsk lovgivning flag, mens svenske Karl-Erik Weggerup talte om Skåne’s flag. Forsamlingen vedtog enstemmigt at stifte Nordisk Flag Selskab og dermed udgjorde 27 januar 1973 foreningens fødselsdag. En bestyrelse blev udpeget, og det første konstituerende møde blev afholdt den følgende dag.

Under den femte internationale vexillologikongress, afholdt i London i september 1973 blev Nordisk Flagselskab medlem af den internationale sammenslutning af flagforeninger, Fédération internationale des associations vexillologiques (FIAV). I 2003 blev virksomheden selv vært for den tyvende internationale vexillologikongress, da med Stockholm som kongresby.

Siden begyndelsen bar NFS’s vexillologiske forening været koncentreret omkring udgivelsen af tidsskrifter om flag, først Nordisk Flagskrift og siden Nordisk Flagkontakt.

I 1975 kom selskabets første udgivelse under titlen Nordisk Flagskrift. De første år udkom tidsskriftet en gang årligt, sidenhen to gang årligt, selv om dette blev rettet.tilståelse ud ét spørgsmål årligt, så det blev forsøgt med to numre om året, selv om den blev rettet. Gennem 1980’erne, viste det sig vanskeligt at opretholde udgivelsen af tidsskriftet. Der skal jo ikke kun redaktører til, men også aktive bidragsydere. Flagskriftet holdt derfor pause i årene 1985 til 1990. Det fjortende og sidste nummer i serien Nordisk Flagskrift blev udgivet i 1991.

I 1984 startede Nordisk flagselskab bladet Nordisk Flagkontakt. Også udgivelsen af Nordisk Flagkontakt var det første år begrænset til en udgivelse årligt. Fra 1987 blev der udgivet 2 årlige numre, et om forået og et i efteråret,  udgivet med to numre årligt, et i foråret og et i efteråret, og denne udgivelses plan har Nordisk Flagselskab formået at følge i årene siden.

Stiftelsen av Nordisk Flagselskab fik opmærksomhed i en artikel i avisen Politiken den 7. april 1973. Til højre i billedet ses Christian Fogd Pedersen, mens Atle Grahl-Madsen til venstre viser foreningens flag.

Læs mere på foreningens hjemmeside:

https://nordicflagsociety.org/

Flagdage i 2022

FLAGDAGE I 2022

Her følger de officielle flagdage i Danmark samt for Grønland, Færøerne, Forsvaret og Kirken.

Officielle flagdage

1. januar

5. februar 

6. februar  

9. april

15. april

16. april

17. april

29. april

5. maj

26. maj

5. juni

7. juni

15. juni

21. juni

29. juli

5. sept.

25. dec.

Nytår

HKH Kronprinsesse Marys fødselsdag ( f. 1972 ).

HKH Prinsesse Maries fødselsdag ( f. 1976 ).

Besættelsesdagen. Der flages med halv stang til kl. 12.00, derefter på hel stang.

Langfredag. Der flages med halv stang hele dagen.

Hendes Majestæt Dronningens fødselsdag ( f. 1940 ).

Påskedag

HKH Prinsesse Benediktes fødselsdag ( f. 1944 ).

Befrielsesdagen.

Kristi Himmelfartsdag og Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederiks fødselsdag ( f. 1968 ).

Pinsedag og Grundlovsdag.

HKH Prins Joachims fødselsdag ( f. 1969 ).

Valdemarsdag og Genforeningsdagen 1920.

Grønlands nationaldag. Der flages med det grønlandske flag Erfalasorput.

Færøernes nationale festdag, Olai Dag. Der flages med det færøske flag Merkiô.

Danmarks udsendte.

Juledag.

Kirkens flagdage

14. april

15. april

17. april

18. april

26.maj

5. juni

6. juni

25. december

26. december

Skærtorsdag

Langfredag (halv stang hele dagen)

Påskedag

2. Påskedag

Kristi Himmelfartsdag

Pinsedag

2. pinsedag

Juledag

2. juledag

Forsvarets flagdage

29. januar

2. februar

11. februar

2. april

18. april

9. maj

6. juni

1. juli

6. juli

25. juli

4. oktober

Skærtorsdag

Langfredag (halv stang hele dagen)

Påskedag

2. Påskedag

Kristi Himmelfartsdag

Pinsedag

2. pinsedag

Juledag

2. juledag

Officielle flagdage for Grønland og Færøerne

Statslige myndigheder pålægges at flage med henholdsvis det grønlandske flag Erfalasorput og det færøske flag Merkid.

21. juni

29. juli

Grønlands nationaldag

Færøernes nationale festdag