Denne butik er kun til demonstration. Ordrer vil ikke blive behandlet.

Handelsbetingelser

Dahls Flagfabrik A/S
Nørre Voldgade 25
1358 København K 
CVR No. 19 55 53 72
Mail: info@dahls-flag.dk
Telefon : +45 3314 3234

1. Retur- og fortrydelsesret

Du kan uden begrundelse og uden beregning fortryde dit køb inden for 30 dage ved at returnere alle varer, du har købt hos Dahls Flagfabrik A/S / onlineflag.dk (e-shop). Du udnytter din fortrydelsesret ved at give os skriftlig underretning herom, for eksempel via vor kontakt side, som er vedlagt varerne. Du kan også fortryde købet ved blot at undlade at modtage forsendelsen. Købsaftalen træder først i kraft efter udløbet af fortrydelsesfristen på de 30 dage. Se også oplysningerne om returnering af varer i afsnit 7.
Bemærk venligst, at ved returnering af varer, må de leverede varer kun anvendes til undersøgelse - som ville være normal, når man prøver varerne i en forretning - og de skal returneres med det oprindelige prismærke og returdokumenterne. Hvis varernes kvalitet er forringet på grund af yderligere brug, forbeholder vi os retten til at kræve erstatning for det værditab, som den yderligere brug måtte have medført.

2. Leverings- og forsendelsesomkostninger

I Danmark leverer vi via Post Danmark, ved ordre inden kl. 1400 på hverdage sender vi som regel samme dag.

Internationale forsendelser sendes via Post Danmark, varen bliver som regel sendt inden for 3 dage fra ordre.

3. Priser og betalingsmåder

Priserne på tidspunktet for afgivelse af bestillingen er gældende. Alle priser er inklusive den lovpligtige moms. 
Betaling for varerne foregår pr. kreditkort (VISA, EURO/MASTERCARD m.m.) og faktura. Dahls Flagfabrik A/S forbeholder sig retten til at afvise visse betalingsmåder efter undersøgelse af kreditværdigheden.Dahls Flagfabrik A/S er dog kun berettiget til at undersøge kreditværdigheden, hvis der betales pr. faktura.
Hvis varerne sendes med faktura, skal du betale senest 14 dage efter modtagelse af varerne. 
I tilfælde af for sen betaling er Dahls Flagfabrik A/S berettiget til at opkræve et rykkergebyr på DKK 100. Du er forpligtet til at betale alle yderligere omkostninger som følge af relevante foranstaltninger, vi må tage for at håndhæve vores betalingskrav.

4. Afvisning af bestillinger

Dahls Flagfabrik A/S er berettiget til at afvise at acceptere online-bestillinger. Alle sådanne beslutninger er alene Dahls Flagfabrik A/S skøn. Dahls Flagfabrik A/S giver kunden besked så hurtigt som muligt, hvis Dahls Flagfabrik A/S vælger ikke at udføre en online-bestilling.

5. Ejendomsforbehold

Varerne forbliver Dahls Flagfabrik A/Ss ejendom, indtil de er betalt fuldt ud.

6. Beskyttelse af data

De data, der er nødvendige for at behandle transaktionen, lagres og kan videregives til Dahls Flagfabrik A/S associerede selskaber eller Dahls Flagfabrik A/S serviceudbydere som led i ordrebehandlingen. I tilfælde af at du bestiller varerne pr. faktura giver du hermed dit udtrykkelige samtykke til, at Dahls Flagfabrik A/S oplyser dit navn, din fødselsdato og din adresse alene med henblik på undersøgelse af din kreditværdighed til: RKI, Glarmestervej 2, DK-8600 Silkeborg

Naturligvis behandles alle personlige oplysninger strengt fortroligt, og der tages højde for dine retmæssige interesser som fastlagt i loven.
Ud over de ovennævnte formål benytter vi de oplysninger vi modtager til egne markedsføringsformål, hvis du har tilmeldt dig vores gratis nyhedsbrev. 
Du kan til enhver tid gebyrfrit frabede dig denne yderligere brug af dine data ved blot at meddele dette til vores servicecenter på tlf. nr +45 3314 3234 eller via e-mail.

Dahls Flagfabrik A/S
Nørre Voldgade 25
1358 København K

7. Instruks vedrørende returvarer

Retur- og fortrydelsesret

Du kan returnere de modtagne varer uden at angive nogen årsag inden for 30 dage ved at tilbagesende varerne. Dette tidsrum starter tidligst ved modtagelse af varerne og denne instruks. Rettidig forsendelse pr. post af varerne er tilstrækkelig med henblik på at overholde tidsfristen. Du bærer risikoen for, at varerne kommer frem til os i samme mængde og stand, som da du modtog dem. Varerne returneres for egen regning, vi forbeholder os retten til at opkræve dig vores forsendelsesomkostninger, såfremt vi vurderer, at der er en rimelig grund hertil.

Varer skal sammen med faktura-/ordre kopi returneres til: Dahls Flagfabrik A/S Nørre Voldgade 25
1358 København K 

Konsekvenser af returnering

Ved gyldig returnering skal begge parter returnere alle effekter og modtagne betalinger og, såfremt det er påkrævet, afledte fordele (fx fordele ved brug). Vi vil foretage tilbagebetaling snarest muligt, dog senest 30 dage efter vi har modtaget varerne retur og har haft lejlighed til at undersøge dem. Erstatning for værditab kan forlanges, hvis varerne er forringede. Dette gælder ikke, når en sådan forringelse udelukkende stammer fra undersøgelse af varerne - som det ville være muligt i en forretning. Du kan undgå en sådan erstatning ved ikke at tage varerne i brug som ejer og afholde dig fra alt, som kan forringe deres værdi.

8. Reklamation over mangler

Undtagen hvor andet udtrykkeligt er aftalt, gælder den lovmæssige reklamationsret, hvilket efter købeloven vil sige 2 år fra varernes overgivelse.

9. Ophavsret og varemærker

Dahls Flagfabrik A/S, Danmark, ejer og driver hjemmesiden.
Design, indhold og software på eller vedrørende hjemmesiden og alle materialer på hjemmesiden, herunder, men ikke begrænset til, data, billeder, illustrationer, designs, ikoner, fotos, videoklip, software, tekst og andre oplysninger (samlet kaldet "Indholdet") tilhører Dahls Flagfabrik A/S. Du er ikke berettiget til at kopiere, revidere, oversætte eller lagre indhold uden Dahls Flagfabrik A/S skriftlige samtykke.

10. Sælger/drift af online-shoppen

Dahls Flagfabrik A/S
Nørre Voldgade 25
1358 København K 

CVR No. 19 55 53 72

Sælgers erhvervsmæssige hovedaktivitet er produktion og salg af flag & Bannere.
Du kan kontakte e-shoppen per e-mail via vores kontakt side eller pr. telefon og fax:

Dahls Flagfabrik - Telefon : +45 3314 3234

11. Dine personlige oplysninger

For at du kan indgå en aftale med os via websitet skal du lade dig registrere med følgende personlige oplysninger:
. navn
. adresse
. telefonnummer
. email-adresse
. (CVR nr. for erhvervsdrivende)

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger kun med det formål at kunne levere varen til dig.
Personoplysningerne registreres hos Dahls Flagfabrik A/S og opbevares i min. 5 år (5 år pga. krav fra bogføringsloven), hvorefter oplysningerne slettes.
Når der indsamles personoplysninger via vores web-site, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor.
Den dataansvarlige er: Teknisk chef for Dahls Flagfabrik A/S.
Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysningerne afgivet til Dahls Flagfabrik A/S gemmes i vort bogholderisystem hos e-conomic.dk samt hos vor webudbyder salecto.dk. Oplysnignerne sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.
Som registreret hos Dahls Flagfabrik A/S, har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Dahls Flagfabrik A/S via e-mail: info@dahls-flag.dk.